Fred Stronk – Strategy Consultants

Strategie Adviseurs – Bedrijfsadviseurs 


Over ons

Wij zijn een onafhankelijke bedrijfsadvies- en management service groep, gespecialiseerd in het ontwikkelen van een bedrijf met het doel om met duurzame processen tot een winstgevende onderneming te komen.

De groep biedt niet alleen individueel advies maar levert tevens, in het kader van een project, Interim Management. Wij adviseren, verzorgen de start-up en voeren het volledige project voor U door. Gedreven door het uiteindelijke resultaat nemen wij de persoonlijke projectverantwoording.

Basis tot onze services en advies is de „kennis“ alsmede de “langjarige ervaring” van de oprichter, Fred Stronk (fredstronk-profile) en partners, van de experts in de groep en van het netwerk met specialisten welke direct ter beschikking staat.

Als bedrijfsadvies- en management service groep zijn wij ons terdege bewust van het feit dat onze reputatie volledig afhangt van het resultaat van Uw project. Het gaat tenslotte om Uw onderneming en Uw personeel.

Are you interested? email to:     fredstronk@web.de